Huetingstraat 17, 2223 BM Katwijk 071-4029106 directie@willemvanveen.nl
Stichting PCOK
De Willem van Veenschool valt onder het bestuur van stichting PCOK. De Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Katwijk is een zelfstandige organisatie die zich richt op het verzorgen van kwalitatief hoogstaand basisonderwijs in Katwijk. Ruim 2.000 leerlingen bezoeken onze 7 basisscholen en meer dan 180 medewerkers zijn dagelijks betrokken bij het lesgeven en mogelijk maken van goed onderwijs.
Er wordt gewerkt vanuit een duidelijk protestants christelijke levensovertuiging. Wij proberen niet alleen kennis, maar ook normen en waarden, respect en naastenliefde op Bijbelse grondslag over te brengen. In principe zijn alle kinderen welkom mits men respect toont voor het levensbeschouwelijke karakter van de school. Kinderen dienen mee te doen met de expliciete godsdienstige uitingen van de school.
De scholen staan allemaal in Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. Deze scholen vallen onder het bestuur van de PCOK en werken nauw samen op het gebied van identiteit, personeelsbeleid, financiën, onderhoud en kwaliteit.
 
Tot de Stichting PCOK behoren ook:
Marnixschool, Colignyschool, Farèlschool, Christelijke Opleidingsschool,  Duinroos (locatie Zanderij en locatie Otto Baron) en Sjaloomschool.
 
Bestuur:
Het bestuur van de Stg. PCOK wordt gevormd door een Raad van Beheer en de directeur-bestuurder. Gezamenlijk zijn ze het bestuur van de Stichting. De heer Rindert Venema is als directeur-bestuurder het bevoegd gezag van de Stichting. Hij is tevens belast met de dagelijkse leiding van de Stichting.
De Raad van Beheer heeft een toezichthoudende taak. Gemiddeld 10 keer per jaar legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de toezichthouders.
 
Postadres:                                                                                  
Bestuurskantoor PCOK
T.a.v. R.P.R. Venema, directeur-bestuurder
Postbus 2023    
2220 BA  Katwijk ZH
 
E-mail:
Algemeen:                r.venema@stichtingpcok.nl
Personeelszaken:       d.heemskerk@stichtingpcok.nl
Bouwzaken:              g.bezemer@stichtingpcok.nl
 
Bezoekadres:
Bestuurskantoor PCOK,
Abeelplein 40,
2225 NH Katwijk ZH       
Tel. (071) 408 25 04
Openingstijden: op werkdagen van 8.00 - 16.30 uur.
 
Website:
www.stichtingpcok.nl

Klik op deze link voor het meest recente jaarverslag van stichting PCPK