corona

Wij zijn blij dat de school weer open is. Met ingang van 26 juni gelden de volgende versoepelingen:

Na overleg met het OMT zijn er ook voor het basisonderwijs versoepelingen doorgevoerd in het corona-protocol. Vanaf maandag gelden de volgende versoepelingen:

  • geen mondkapjes meer op het plein
  • geen looproute meer (eenrichting bij brengen en halen); dus ouders van kleuters brengen hun kind weer via het hek kleuterplein en verlaten ook via dit hek weer het terrein. Houdt u hierbij a.u.b. wel nog rekening met voldoende afstand.
  • Binnen en op het schoolplein mag de cohortering (groepen niet door elkaar) worden losgelaten. Dit betekent dat er vooral voor het buitenspelen weer meer vrijheid in bewegen en spel ontstaat.
  • Externen kunnen weer worden toegelaten, onder voorwaarde van gezondheidscheck en het toezien op de 1,5 meter afstand.

Een aantal afspraken blijven voorlopig gehandhaafd:

  • het snottebellen-beleid; bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen
  • toezien op hygiëne en voldoende ventilatie
  • de verschillende inlooptijden kleutergroepen blijven voorlopig nog gehandhaafd om te grote drukte op het plein te voorkomen (dan komt de 1,5 meter in het gedrang)
  • kleuters worden ook nog afgegeven bij de buitendeur (ouders in de klas gaat niet passen binnen de 1,5 meter norm)
  • leerlingen van groep 3 verzamelen voor schooltijd nog bij de voordeur en worden daar ook weer opgehaald
  • op het bovenbouwplein handhaven we voorlopig nog even de parkeerplekken voor de fietsen

De genoemde versoepelingen betekenen dat er weer een stuk druk wegvalt voor de dagelijkse gang van zaken op school. Daar zijn we erg blij mee en wij (en ook de kinderen) waren hier hard aan toe. We danken u voor uw medewerking in de afgelopen periode en hopen dat het aantal besmettingen verder blijft dalen.