inspectierapport 2016

Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 bezocht de inspecteur voor het onderwijs onze school.
Zijn bevindingen en oordeel over ons onderwijs kunt u hier lezen.