Huetingstraat 17, 2223 BM Katwijk 071-4029106 directie@willemvanveen.nl
Overblijfregeling/tussenschoolse opvang
Onze school biedt de mogelijkheid tot overblijven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de centrale hal. De organisatie berust bij KOK kinderopvang. Namens KOK is er op school een TSO-coördinator (Arina van Eeden - 06-12912751), ondersteund door een aantal vrijwillige overblijfouders. U kunt ook mailen naar tsowillemvanveen@kokkinderopvang.nl 

Vaste overblijfdag
Via www.kokkinderopvang.nl kunt u structureel wekelijkse vaste overblijfdagen aanvragen. Het online-inschrijfformulier (tevens contract) vindt u op hun site. De kosten voor de tussenschoolse opvang zijn € 2,50 per keer. Deze worden maandelijks voorafgaand aan de desbetreffende maand automatisch geïncasseerd. De facturering betreft 40 weken tussenschoolse opvang. U betaalt € 2,50 per keer voor afname van wekelijks vaste dagen. Het is altijd mogelijk om TSO-dagen te ruilen. Dit geldt ook voor feestdagen die in de schoolweken vallen. Hiervoor kunt u zich richten tot de TSO-coördinator. De kosten van 40 weken worden verdeeld over 10 maanden. In de maanden juli en augustus worden geen facturen verzonden.

Incidenteel overblijven
U kunt ook kiezen voor incidentele afname van tussenschoolse opvang. De incidentele afname dient u ook via het inschrijfformulier aan te vragen. De kosten zijn € 30,- voor een 10-strippenkaart. Voor ouders met een vast TSO-contract, is dit aan te vragen voor € 25,-. Deze kosten worden ook automatisch geïncaseerd. Nadat een opdracht tot automatische incasso is uitgezet, wordt de strippenkaart geactiveerd en digitaal bijgehouden. Bij een volle kaart wordt automatisch een nieuwe kaart geïncaseerd en geactiveerd. De oude en volle kaart wordt mee naar huis gegeven.

Overblijfregels en afspraken
Om het overblijven in goede banen te leiden zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Zorg voor een goede lunch (dus geen snoep). 
2. Als uw kind in een kleuterklas zit en u wilt het laten overblijven, wilt u dit dan 's morgens in het overblijfschrift schrijven. Dit schrift ligt in de klas. De leerkracht kan uw kind dan achterhouden voor het overblijven.
3. Kinderen die zich tijdens het overblijven ernstig misdragen, worden na een waarschuwing enige tijd voor het overblijven geschorst. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht, zodat u tijdig andere maatregelen kunt treffenf.
4. De kinderen mogen tijdens het overblijven het schoolplein niet verlaten.