Huetingstraat 17, 2223 BM Katwijk 071-4029106 directie@willemvanveen.nl

op afstand/opvang

Onderwijs op afstand

Sinds 16 maart zijn de scholen gesloten en organiseren wij ons onderwijs op afstand. Alle kinderen hebben schooltaken (voor de dag of voor de week) die ze thuis maken. De leerkracht communiceert hierover d.m.v. email, video- of fotoberichten en spant zich in om op deze manier 'in contact' te blijven.

Opvang voor ouders met cruciale beroepen
Wij ontvangen regelmatig vragen van ouders over de opvang van hun kinderen ten tijde van de noodopvang. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Ook geven wij u een aantal links naar websites waarop u meer informatie kunt vinden.

1. Wanneer komt uw kind in aanmerking voor noodopvang?
Ten tijde van de sluiting van de scholen, verzorgen wij noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen en die geen andere mogelijkheden zien om zelf de opvang te organiseren. Wij gaan er van uit dat u zich inspant om de opvang van uw kind(eren) in eerste instantie anders te organiseren. Lukt dit niet, dan kunt u een beroep doen op opvang op school als het onderstaande voor u van toepassing is:

  • Als beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep;
  • Als er sprake is van een eenoudergezin, waarbij de ouder werkzaam is in een cruciaal beroep;
  • Als één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en de partner niet, en het voor u echt niet mogelijk is om de opvang van uw kind(eren) thuis te organiseren.

Meer informatie over de cruciale beroepen vindt u hier.

2. Hoe kan ik mijn kinderen aanmelden voor de noodopvang?
Om uw kind(eren) aan te melden voor de noodopvang, mailt u (liefst zo tijdig mogelijk) de volgende gegevens naar directie@willemvanveen.nl

  • de naam van uw kind en de groep 
  • uw beroep en dat van uw (eventuele) partner;
  • de dagen dat u noodopvang nodig heeft.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op met betrekking tot de mogelijkheden. De mogelijkheden voor opvang bij ons op school zijn beperkt. Mocht het aantal kinderen per dag het maximum overschrijden, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een andere Prohles-school die nog wel ruimte heeft om kinderen op te vangen.

3. Mijn kind is verkouden. Mag hij of zij naar de noodopvang komen?
Een ziek kind kan niet naar de opvang komen. Voor de noodopvang geldt dat uw kind niet kan komen als deze (milde) gezondheidsklachten heeft. Hieronder verstaan we niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en/of verhoging tot 38 graden. Als een kind tijdens de opvang klachten gaat vertonen, wordt u gebeld om uw kind op te komen halen.

4.Hoe worden de groepen van de noodopvang samengesteld?
Wij houden de groepen klein. Wij hebben de mogelijkheid om meer of minder lokalen in gebruik te nemen. 

5.Waar kan ik meer informatie vinden over het Coronavirus en de kinderopvang?

Op website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/basis-en-speciaal-onderwijs