aanmelden van uw kind

Het is wijs uw kind tijdig bij ons aan te melden. Gezien het aantal aanmeldingen is het zeker raadzaam niet te wachten met het aanmelden van jongere broertjes en zusjes. We bewaken de groepsgrootte van onze kleutergroepen om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen.

Voor het aanmelden van uw kind maakt u een afspraak met het hoofd van de school, Marijke Drijfhout. Dit kan telefonisch of via directie@willemvanveen.nl. U wordt dan op school uitgenodigd om, eventueel met uw kind, kennis te maken, de nodige informatie te krijgen en een rondleiding door het schoolgebouw te maken, waarbij we u graag vertellen over ons onderwijs en onderzoeken of onze school voor u een passend aanbod biedt.
Aan het einde van de kennismaking ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Als het ingevulde inschrijfformulier bij ons op school is ingeleverd, wordt uw kind ingeschreven. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging als bewijs van inschrijving.

Per jaar wordt beoordeeld of er in het voorjaar een extra kleutergroep, een zogenaamde nulgroep bijkomt. Deze nulgroep dient voor de opvang van de instroom van jongste kleuters. Het aantal dagdelen dat deze kleuters naar school kunnen is afhankelijk van organisatorische en financiële factoren.

Mochten er omstandigheden zijn waardoor u uw kind toch op een andere school in wilt laten schrijven, dan kan dat pas na een schriftelijk verzoek tot uitschrijving bij de huidige basisschool.