Tussen- en naschoolse opvang


Tussenschoolse opvang
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u uw kind(eren) laten overblijven op school. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de centrale hal. U kunt kiezen voor een pakket met vaste overblijfdagen gedurende de 40 schoolweken (€ 2,50 per keer) of voor incidentele tussenschoolse opvang (via een strippenkaart, € 3,- per keer). Klik hier voor meer informatie over de TSO.


Overblijfregels en afspraken
Om het tussenschools overblijven in goede banen te leiden zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Zorg voor een goede lunch (dus geen snoep). 
2. Als uw kind in een kleuterklas zit en u wilt het laten overblijven, wilt u dit dan 's morgens in het overblijfschrift schrijven. Dit schrift ligt in de klas. De leerkracht kan uw kind dan achterhouden voor het overblijven.
3. Kinderen die zich tijdens het overblijven ernstig misdragen, worden na een waarschuwing enige tijd voor het overblijven geschorst. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht, zodat u tijdig andere maatregelen kunt treffen.
4. De kinderen mogen tijdens het overblijven het schoolplein niet verlaten.

Naschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang kunt u gebruik maken van BSO De Kleine Horizon in RKBS De Horizon. Er worden elke dag leuke en uitdagende activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd en interesses van de kinderen.

Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij u naar www.kokkinderopvang.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de klantenservice van KOK kinderopvang via 071 - 4097 535 of info@kokkinderopvang.nl.