Thematisch onderwijs met Samen op aarde

Met de methode Samen op aarde werken we in de groepen 5 t/m 8 aan wereldverkenning door middel van thema's die de zaakvakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie in samenhang aanbieden. Maar Samen op aarde biedt ook leerstof voor bijvoorbeeld de kerndoelen culturele en kunstzinnige vorming, filosofie en levensbeschouwing.
Samen op aarde biedt de thema's aan vanuit een christelijk perspectief, maar besteedt ook aandacht aan opvattingen van anderen om zo vanuit de eigen identiteit de ander met respect tegemoet te leren treden.
Samen op aarde besteedt veel aandacht aan samenwerkend leren en aan verrijkt leren, dus niet alleen lezen en opdrachten maken, maar ook opdrachten laten uitvoeren die kinderen stimuleren om de leerstof eigen te maken op een manier die zo veel mogelijk passend is bij hoe kinderen leren en bij wat ze nog moeten leren, aan kennis en aan vaardigheden.

Samen op aarde voor thuis
De methode heeft een website speciaal voor ouders om met kinderen in gesprek te gaan over de thema's die op school worden behandeld. U vindt er suggesties voor boeken, spelletjes of uitstapjes die kinderen de gelegenheid bieden om thuis verder te leren.

Klik hier voor Samen op aarde voor thuis