OCC

Ouderraad/ Ouder Contact Commissie.
Bij ons op school hebben we een actieve ouderraad; de OCC. De leden van de OCC worden gekozen uit en door de ouders. De commissie bestaat uit ouders die helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Paasmaaltijd e.d. Verder organiseren zij één keer per jaar een creatieve ochtend.
De OCC vergadert een maal in de zes weken. De zittingsduur is maximaal twee keer drie jaar.
 
Jacoline Wolthaus is voorzitter van de OCC.

Vrijwillige ouderbijdrage
Er zijn op school allerlei zaken die niet vergoed kunnen worden uit de rijksvergoedingen. Dat zijn de extraatjes die zowel de kinderen als het onderwijs ten goede komen. Denkt u bijvoorbeeld aan de kerst- en paasvieringen, Sinterklaas, excursies, bijzondere leermiddelen voor projecten of creatieve middagen, enz. Voor al deze dingen wordt van u een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind. U ontvangt van school een brief met alle informatie en het rekeningnummer (NL63 RABO 0331 7146 71) waarop u de ouderbijdrage kunt overmaken.

De OCC maakt een keer per jaar een jaarverslag met een overzicht van activiteiten.