Stichting Prohles

Sinds 1 januari 2018 gaan de stichting Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk en de stichting Hervormde Scholen Katwijk samen verder onder de naam Prohles, Protestants-christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk.
Prohles is een unieke naam in Nederland, waarvan meerdere betekenissen goed passen bij de nieuwe organisatie.


In Prohles liggen onder andere deze betekenissen verscholen:

  • Het is het Latijnse woord voor kind, en daar draait het allemaal om in de nieuwe stichting;
  • Prohles (met de h) verwijst dus naar het kind en naar het vanuit de PROtestantse en Hervormde traditie, LES geven. Natuurlijk is les geven een vereenvoudiging van de werkelijkheid in het onderwijs, maar deze term past wel in de omgang met kinderen;
  • Daarnaast is het een positief klinkende naam: PRO… 'we staan er voor en we zijn er betrokken bij'.>

De nieuwe stichting Prohles
De nieuwe stichting beheert 12 basisscholen op 15 locaties en is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zo'n 3.500 leerlingen. Er werken ongeveer 310 mensen.

Tot de Stichting Prohles behoren ook:
Mr. J.J.L. van der Brugghenschool, Christelijke Opleidingsschool, het Noorderlicht, de Duinroos, Farèlschool, Oranjeschool, Groen van Prinstererschool, Marnixschool, Prins Willem-Alexanderschool, Rehobothschool en de Sjaloomschool.

Bestuur:
Het bestuur van stichting Prohles wordt gevormd door een Raad van Beheer en de directeur-bestuurder. Gezamenlijk zijn ze het bestuur van de Stichting. M.i.v. 1 februari 2024 is de heer Arjan van der Watering directeur-bestuurder en daarmee het bevoegd gezag van de Stichting. Hij is tevens belast met de dagelijkse leiding van de Stichting.
De Raad van Beheer heeft een toezichthoudende taak. Gemiddeld 10 keer per jaar legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de toezichthouders.
 
Postadres:                                                                                  
Bestuurskantoor Prohles
Postbus 2023    
2220 BA  Katwijk ZH
 
E-mail:
Algemeen:                info@prohles.nl

Bezoekadres:
Bestuurskantoor PCOK,
Abeelplein 40,
2225 NH Katwijk ZH       
Tel. (071) 408 25 04
Openingstijden: op werkdagen van 8.00 - 16.30 uur.
 
Website:
www.prohles.nl