Schooltijden en vrije dagen

Elk schooljaar maakt de school een jaarplanner waarop zoveel mogelijk activiteiten en alle vakanties en vrije dagen staan vermeld. Voor afwijkende schooltijden kunt u de jaarplanner raadplegen. We proberen ons zoveel mogelijk aan de jaarplanner te houden. Mochten er in de loop van het schooljaar uren uitvallen, dan wordt u daar tijdig schriftelijk van op de hoogte gesteld. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de agenda op deze website.

Voor de volledigheid vermelden wij hier ook nog de schooltijden en de vakanties.
Schooltijden  groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8
maandag 8.30-14.45 8.30-14.45
dinsdag 8.30-14.45 8.30-14.45
woensdag 8.30-12.15 8.30 -12.15
donderdag 8.30-14.45 8.30-14.45
vrijdag 8.30-12.15 8.30 -14.45
 
Schoolvakanties en vrije dagen
De schoolvakanties zijn voor alle Prohles-scholen gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht. Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de planning van uw vakanties.

Extra vrij?
In sommige gevallen kunt u een verzoek doen voor een extra verlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor kunt u (graag ruim van te voren) een aanvraag doen door een mail te sturen naar directie@willemvanveen.nl.

Vakantierooster cursus 2022 - 2023
De vakanties in het cursusjaar 2022-2023 zijn voor alle scholen van Prohles gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht.
Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de
planning van uw vakanties.
  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie   22-10 2022 30-10 2022
Kerstvakantie 12.15 uur 24-12-2022 8-1 2023
Voorjaarsvakantie   25-2 2023 5-3 2023
Goede Vrijdag en Pasen   7-4 2023 10-4 2023
Koningsdagweek + Meivakantie   22-4 2023 7-5 2023
Hemelvaartweekend*   18-5 2023 21-5 2023
Tweede pinksterdag   29-5 2023  
Zomervakantie 12.15 uur 8-7 2023 20-8 2023

Studiedagen
Naast de vastgestelde vakanties en vrije dagen staan er vier studiedagen ingepland. Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij.
De studiedagen worden ook vermeld op onze jaarplanner.
 
Studiedagen
vrijdag 16 september 2022
maandag 14 november 2022
donderdag 9 februari  2023
woensdag 17 mei 2023* (sluit aan op Hemelvaart)


 
Vakantierooster cursusjaar 2023 - 2024

De vakanties in het cursusjaar 2022-2023 zijn voor alle scholen van Prohles gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht.
Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de
planning van uw vakanties.
 
  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie   14-10 2023 22-10 2023
Kerstvakantie 12.15 uur 23-12-2023 7-1 2024
Voorjaarsvakantie   17-2 2024 25-2 2024
Goede Vrijdag en Pasen   29-3 2024 1-4 2024
Koningsdagweek + Meivakantie   20-4 2024 5-5 2024
Hemelvaartweekend   9-5 2024 12-5 2024
Tweede pinksterdag*   20-5 2024  
Zomervakantie 12.15 uur 13-7 2024 25-8 2024
Studiedagen
Naast de vastgestelde vakanties en vrije dagen staan er dit jaar vier studiedagen ingepland (nu nog onder voorbehoud). Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij.
De definitieve studiedagen worden ook vermeld op onze agenda.
 
Studiedagen
vrijdag 15 september 2023
maandag 13 november 2023
woensdag 7 februari 2024
woensdag 21 mei 2024* (sluit aan op Tweede Pinksterdag)