Schooltijden en vrije dagen

Elk schooljaar maakt de school een jaarplanner waarop zoveel mogelijk activiteiten en alle vakanties en vrije dagen staan vermeld. Voor afwijkende schooltijden kunt u de jaarplanner raadplegen. We proberen ons zoveel mogelijk aan de jaarplanner te houden. Mochten er in de loop van het schooljaar uren uitvallen, dan wordt u daar tijdig schriftelijk van op de hoogte gesteld. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de agenda op deze website.
Voor de volledigheid vermelden wij hier ook nog de schooltijden en de vakanties.
 
Schooltijden groep 1 t/m 4    
maandag 8.30-12.00 13.30-15.30
dinsdag 8.30-12.00 13.30-15.30
woensdag 8.30-12.00  
donderdag 8.30-12.00 13.30-15.30
vrijdag 8.30-12.00  
 
Schooltijden groep 5 t/m 8    
maandag 8.30-12.00 13.30-15.30
dinsdag 8.30-12.00 13.30-15.30
woensdag 8.30-12.00  
donderdag 8.30-12.00 13.30-15.30
vrijdag 8.30-12.00 13.30-15.30

Gymrooster
 
Groep: Gymtijden op vrijdag
4   8.40-   9.30
3   9.30- 10.20
5 10.20- 11.10
8 11.10- 12.00
   
6 13.30- 14.30
7 14.30- 15.30
Schoolvakanties en vrije dagen
De schoolvakanties zijn voor alle Prohles-scholen gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht. Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de
planning van uw vakanties.

Vakantierooster 2019-2020
  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie 13.30 uur 21-10 2019 25-10 2019
Kerstvakantie 12.00 uur 23-12-2019 3-1 2020
Voorjaarsvakantie 13.30 uur 24-2 2020 28-2 2020
Pasen 13.30 uur 10-4 2020 13-4 2020
Meivakantie 13.30 uur 27-4 2020 5-5 2020
Hemelvaart   21-5-2020 22-5-2020
Pinkstervakantie 13.30 uur 1-6 2020 3-6 2020
Zomervakantie 12.00 uur 20-7 2020 28-8 2020

Studiedagen 2019-2020
Naast de vastgestelde vakanties en vrije dagen zijn er vijf studiedagen ingepland. Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij. De studiedagen worden ook vermeld op onze jaarplanner.
 
Studiedagen
vrijdag 6 september 2019
maandag 28 oktober 2019* (sluit aan op de herfstvakantie)
dinsdag 7 januari 2020
donderdag  5 maart  2020
woensdag 6 mei 2020* (sluit aan op de Meivakantie)

Extra vrij?
In sommige gevallen kunt u een verzoek doen voor een extra verlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor kunt u (graag ruim van te voren) een aanvraag doen door een mail te sturen naar directie@willemvanveen.nl.

Vakantierooster 2020-2021
 
  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie 13.30 uur 19-10 2020 23-10 2020*
Kerstvakantie 12.00 uur 21-12-2020 1-1 2021
Voorjaarsvakantie 13.30 uur 22-2 2021 26-2 2021
Pasen 13.30 uur 2-4 2021 5-4 2021
Koningsdag   27-4 2021  
Meivakantie 13.30 uur 3-5 2021 14-5 2021
Pinkstervakantie   24-5 2021*  
Zomervakantie 12.00 uur 20-7 2021 27-8 2021
 

Continurooster
Op de laatste vrijdag voorafgaand aan de korte vakanties hebben de kinderen een continurooster; d.w.z. dat de kinderen op school eten en dus eerder uit zijn, namelijk om 13.30 uur
Dit geldt uiteraard niet voor de groepen 1 t/m 4; deze zijn gewoon om 12.00 uur uit.


Studiedagen
Naast de vastgestelde vakanties en vrije dagen staan er dit jaar vijf studiedagen ingepland. Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij.
De studiedagen worden ook vermeld op onze jaarplanner.
Studiedagen
donderdag 3 september 2020
maandag 26 oktober 2020* (sluit aan op de herfstvakantie)
woensdag 6 januari 2021
vrijdag  5 maart  2021
dinsdag 25 mei 2020* (sluit aan op de Tweede Pinksterdag)