klachtenregeling

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de groepsleerkracht of degene die de klacht heeft veroorzaakt. Als de aard van de klacht zich daar niet voor leent of u komt niet tot een oplossing dan kan het probleem natuurlijk aan de directie van de school voorgelegd worden. Daarnaast is het goed om te weten dat er op school een teamlid als interne vertrouwenspersoon is aangewezen. Voor onze school is dat Andrea Ouwehand.           .

Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Om ervoor te zorgen dat bepaalde klachten, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie of kindermishandeling, met extra zorgvuldigheid worden behandeld, heeft het bestuur ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze externe vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in t.o.v. het bestuur en de school.

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn:

Mr. J. (Jaap) Haasnoot

J. v.d. Perkstraat 6 2223 BT Katwijk

mr.j.haasnoot@gmail.com

071 - 402 79 35

Mocht al het bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) worden benaderd:

Postadres Geschillencommisie Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ  Woerden
info@gcbo.nl

U kunt hier de uitgebreide klachtenregeling inclusief procedure inzien en downloaden.