Algemene Verordening Persoonsgegevens

De Willem van Veenschool spant zich in leerlingen een veilige leeromgeving en medewerkers een veilige werkplek te bieden. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen onze school is daar een randvoorwaarde voor.

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - privacywetgeving) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Wij spannen ons in om aan deze nieuwe Europese Regelgeving te voldoen. Zo hebben we van alle leerlingen in beeld of fotomateriaal mag worden gebruikt voor publicatie op onze website, schoolgids en nieuwsbrief en of deze gedeeld mogen via Twitter. School maakt geen gebruik van Facebook of Instagram. 
 
Heeft een vraag of klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u altijd contact opnemen met Rob Jansen (adjunct-directeur) via robjansen@willemvanveen.nl of rechtstreeks met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@prohles.nl.