Passend rekenonderwijs

Rekenen met Gynzy
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het rekenen met de software van Gynzy. Vanaf groep 5 werken kinderen aan rekendoelen binnen een bepaald rekendomein. De leerkracht geeft eerst instructie en biedt de kinderen de gelegenheid om hier mee aan de slag te gaan. We kiezen voor afwissende (samenwerk)opdrachten. Het laatste deel van de rekenles werken de kinderen individueel op hun chromebook. De rekensoftware van Gynzy registreert de resultaten en past de opgaven aan in moeilijkheidsgraad, zodat voor alle leerlingen het rekenen een passende uitdaging biedt. De leerkracht kan de resultaten live en achteraf volgen en waar nodig extra instructie bieden zodat leerlingen hun rekenvaardigheid steeds verder kunnen vergroten.