Passend rekenonderwijs

Voor rekenen wordt er gewerkt volgens de rekenlijn van Wereld in Getallen (versie 5). In de groepen 3 t/m 6 wordt er voornamelijk gewerkt in de rekenboekjes van WIG5. Vanaf groep 7 wordt de rekenstof aangeboden via Gynzy. Na een klassikale instructie werken de kinderen aan het behalen van hun rekendoelen op een chromebook. De rekensoftware van Gynzy registreert de resultaten en past de opgaven aan in moeilijkheidsgraad, zodat voor alle leerlingen het rekenen een passende uitdaging biedt. De leerkracht heeft direct inzicht of de doelen worden beheerst of dat er nog extra instructie nodig is. Voor kinderen die doelen al vlot beheersen is er een aanbod van opvolgende of uitdagende rekendoelen.