Kiezen voor identiteit

Als u kiest voor de Willem van Veenschool, dan kiest u voor een basisschool met een Protestants Christelijke identiteit. De leerkrachten die op onze school werken, hebben bewust gekozen om op een school met een Protestants Christelijke identiteit les te geven. Zij werken vanuit de normen en waarden die daarbij passen.
Van ouders die kiezen voor onze school verwachten wij dat zij zowel de identiteit als de regels van school onderschrijven of hiermee kunnen instemmen.

Bijbelverhalen
Bij ons op school worden verhalen uit de Bijbel verteld. Hiermee laten we kinderen kennismaken met wie God is en met wat zijn Zoon Jezus voor ons heeft gedaan. De Bijbelverhalen zijn vaak aanleiding tot goede gesprekken over wat kinderen zelf (met God) beleven. We willen de kinderen leren wat genade en vergeving betekent en hoe waardevol we zijn in Gods ogen. We mogen de kinderen het besef bijbrengen dat God dicht bij ons wil zijn. We bidden en danken en zingen voor God.

Voor het vertelschema van de Bijbelverhalen gebruiken we de methode 'Kind op maandag' van de Nederlandse Zondagsschoolvereniging. Door de hele school heen worden per week dezelfde verhalen verteld. De manier van vertellen en aanbieden wordt aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
In onze nieuwsbrief wordt vermeld welke verhalen er aan de beurt zijn. U kunt thuis met ons meelezen en er met uw kind(eren) over doorpraten.

Zingen
Wij leren de kinderen veel christelijke liedjes aan die bijvoorbeeld passen bij de verhalen die worden verteld of de kinderen helpen om te ontdekken wie de God van de Bijbel voor ze wil zijn. Bij het aanleren van deze liedjes maken we gebruik van eigentijdse muziek, bijvoorbeeld via Youtube. We kiezen voor liedjes die kinderen helpen bij hun geloofsbeleving en voor liederen die veel worden gezongen tijdens kerkdiensten, zodat kinderen die (her)kennen en mee kunnen zingen.

Samen op aarde
's Middags zijn wij in de groepen 5 t/m 8 aan het werk met de thema's van Samen op aarde, een methode voor wereldverkenning die een koppeling maakt met de christelijke identiteit van de school. De thematische aanpak biedt de kinderen veel ruimte om met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld om hen heen te kijken. In de thema's is ook aandacht voor andere manieren van geloven.