Huetingstraat 17, 2223 BM Katwijk 071-4029106 directie@willemvanveen.nl
Ouders spelen een belangrijke rol binnen onze school. Niet alleen omdat ouders hun kind aan ons toevertrouwen, maar vaak nemen ouders ook deel aan onderwijsondersteunende activiteiten en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Deze hulp van ouders is voor onze school onmisbaar. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders die hulp bieden bij het lezen, bij werkhoeken of bij een creatieve middag.
Aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven of u beschikbaar bent als hulpouder.
 
Ouderraad/ Ouder Contact Commissie.
Bij ons op school hebben we een actieve ouderraad; de OCC. De leden van de OCC worden gekozen uit en door de ouders. De commissie bestaat uit 12 ouders die helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Paasmaaltijd e.d. Verder organiseren zij één keer per jaar een creatieve ochtend.
De OCC vergadert een maal in de zes weken. De zittingsduur is maximaal twee keer drie jaar.
 
Voor contact met de voorzitter van de OCC kunt u mailen naar Patrice van Boxcel, greymach@ziggo.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage
Er zijn op school allerlei zaken die niet vergoed kunnen worden uit de rijksvergoedingen. Dat zijn de extraatjes die zowel de kinderen als het onderwijs ten goede komen. Denkt u bijvoorbeeld aan de kerst- en paasvieringen, Sinterklaas, excursies, bijzondere leermiddelen voor projecten of creatieve middagen, enz. Voor al deze dingen wordt van u een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind. U ontvangt van school een brief met alle informatie en het rekeningnummer (NL63 RABO 0331 7146 71) waarop u de ouderbijdrage kunt overmaken.

De OCC maakt een keer per jaar een jaarverslag met een overzicht van activiteiten.